<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Od Do N
Koszalin Bobolice 10,00
  Szczecinek 15,00
  Gwda Wielka 25,00
  Czarne 30,00
  Rzeczenica 32,00
  Człuchów 33,00
  Chojnice 38,00
  Tuchola 41,00
  Gostycyn 42,00
  Mąkowarsko 43,00
  Bydgoszcz 44,00
Bobolice Szczecinek 10,00
  Gwda Wielka 12,00
  Czarne 17,00
  Rzeczenica 17,00
  Człuchów 23,00
  Chojnice 27,00
  Tuchola 36,00
  Gostycyn 36,00
  Mąkowarsko 40,00
  Bydgoszcz 42,00
Szczecinek Gwda Wielka 5,00
  Czarne 10,00
  Rzeczenica 15,00
  Człuchów 17,00
  Chojnice 20,00
  Tuchola 25,00
  Gostycyn 30,00
  Mąkowarsko 35,00
  Bydgoszcz 40,00
Gwda Wielka Czarne 7,00
  Rzeczenica 12,00
  Człuchów 15,00
  Chojnice 18,00
  Tuchola 22,00
  Gostycyn 26,00
  Mąkowarsko 32,00
  Bydgoszcz 38,00
Czarne Rzeczenica 7,00
  Człuchów 10,00
  Chojnice 16,00
  Tuchola 20,00
  Gostycyn 25,00
  Mąkowarsko 30,00
Bydgoszcz 35,00
Rzeczenica Człuchów 10,00
  Chojnice 12,00
  Tuchola 23,00
  Gostycyn 29,00
  Mąkowarsko 32,00
  Bydgoszcz 35,00
Człuchów Chojnice 10,00
  Tuchola 16,00
  Gostycyn 20,00
  Mąkowarsko 25,00
  Bydgoszcz 33,00
Chojnice Tuchola 11,00
  Gostycyn 11,00
  Mąkowarsko 16,00
  Bydgoszcz 22,00
Tuchola Gostycyn 5,00
  Mąkowarsko 8,00
  Bydgoszcz 20,00
Gostycyn Mąkowarsko 5,00
  Bydgoszcz 17,00
Mąkowarsko Bydgoszcz 11,00