Linia Koszalin – Łódź

Linia Koszalin – Łódź
Od przystanku Do przystanku N
Koszalin Bobolice 10,00
  Biały Bór 20,00
  Rzeczenica 30,00
  Człuchów 30,00
  Chojnice 36,00
  Tuchola 40,00
  Gostycyn 40,00
  Bydgoszcz 40,00
  Toruń 54,00
  Ciechocinek 55,00
  Włocławek 60,00
  Kowal 65,00
  Lubień Kujawski 65,00
  Krośniewice 65,00
  Łęczyca 65,00
  Łódź 70,00
Bobolice Biały Bór 10,00
  Rzeczenica 15,00
  Człuchów 21,00
  Chojnice 24,00
  Tuchola 33,00
  Gostycyn 33,00
  Bydgoszcz 40,00
  Toruń 45,00
  Ciechocinek 50,00
  Włocławek 50,00
  Kowal 60,00
  Lubień Kujawski 60,00
  Krośniewice 60,00
  Łęczyca 60,00
  Łódź 65,00
Biały Bór Rzeczenica 10,00
  Człuchów 15,00
  Chojnice 21,00
  Tuchola 27,00
  Gostycyn 30,00
  Bydgoszcz 33,00
  Toruń 35,00
  Ciechocinek 50,00
  Włocławek 50,00
  Kowal 55,00
  Lubień Kujawski 55,00
  Krośniewice 55,00
  Łęczyca 60,00
  Łódź 65,00
Rzeczenica Człuchów 10,00
  Chojnice 10,00
  Tuchola 21,00
  Gostycyn 27,00
  Bydgoszcz 39,00
  Toruń 42,00
  Ciechocinek 45,00
  Włocławek 51,00
  Kowal 51,00
  Lubień Kujawski 53,00
  Krośniewice 53,00
  Łęczyca 55,00
  Łódź 60,00
Człuchów Chojnice 10,00
  Tuchola 15,00
  Gostycyn 18,00
  Bydgoszcz 30,00
  Toruń 40,00
  Ciechocinek 45,00
  Włocławek 50,00
  Kowal 50,00
  Lubień Kujawski 51,00
  Krośniewice 53,00
  Łęczyca 53,00
  Łódź 60,00
Chojnice Tuchola 10,00
  Gostycyn 10,00
  Bydgoszcz 20,00
  Toruń 35,00
  Ciechocinek 45,00
  Włocławek 45,00
  Kowal 50,00
  Lubień Kujawski 50,00
  Krośniewice 55,00
  Łęczyca 55,00
  Łódź 60,00
Tuchola Gostycyn 5,00
  Bydgoszcz 18,00
  Toruń 25,00
  Ciechocinek 35,00
  Włocławek 35,00
  Kowal 45,00
  Lubień Kujawski 50,00
  Krośniewice 50,00
  Łęczyca 50,00
  Łódź 55,00
Gostycyn Bydgoszcz 15,00
  Toruń 30,00
  Ciechocinek 36,00
  Włocławek 39,00
  Kowal 42,00
  Lubień Kujawski 45,00
  Krośniewice 48,00
  Łęczyca 51,00
  Łódź 55,00
Bydgoszcz Toruń 10,00
  Ciechocinek 20,00
  Włocławek 25,00
  Kowal 36,00
  Lubień Kujawski 36,00
  Krośniewice 40,00
  Łęczyca 40,00
  Łódź 45,00
Toruń Ciechocinek 10,00
  Włocławek 15,00
  Kowal 25,00
  Lubień Kujawski 25,00
  Krośniewice 30,00
  Łęczyca 30,00
  Łódź 30,00
Ciechocinek Włocławek 10,00
  Kowal 15,00
  Lubień Kujawski 20,00
  Krośniewice 25,00
  Łęczyca 25,00
  Łódź 25,00
Włocławek Kowal 5,00
  Lubień Kujawski 10,00
  Krośniewice 15,00
  Łęczyca 20,00
  Łódź 25,00
Kowal Lubień Kujawski 10,00
  Krośniewice 10,00
  Łęczyca 15,00
  Łódź 20,00
Lubień Kujawski Krośniewice 10,00
  Łęczyca 15,00
  Łódź 20,00
Krośniewice Łęczyca 10,00
  Łódź 20,00
Łęczyca Łódź 15,00