Linia Koszalin – Łódź

<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>

Linia Koszalin – Łódź
Od przystanku Do przystanku N
Koszalin Bobolice 10,00
  Biały Bór 22,00
  Rzeczenica 32,00
  Człuchów 33,00
  Chojnice 38,00
  Tuchola 41,00
  Gostycyn 42,00
  Bydgoszcz 44,00
  Toruń 58,00
  Ciechocinek 60,00
  Włocławek 65,00
  Kowal 68,00
  Lubień Kujawski 70,00
  Krośniewice 72,00
  Łęczyca 73,00
  Łódź 75,00
Bobolice Biały Bór 11,00
  Rzeczenica 17,00
  Człuchów 23,00
  Chojnice 27,00
  Tuchola 36,00
  Gostycyn 36,00
  Bydgoszcz 42,00
  Toruń 52,00
  Ciechocinek 55,00
  Włocławek 58,00
  Kowal 63,00
  Lubień Kujawski 64,00
  Krośniewice 65,00
  Łęczyca 67,00
  Łódź 72,00
Biały Bór Rzeczenica 11,00
  Człuchów 17,00
  Chojnice 23,00
  Tuchola 30,00
  Gostycyn 33,00
  Bydgoszcz 36,00
  Toruń 38,00
  Ciechocinek 52,00
  Włocławek 55,00
  Kowal 58,00
  Lubień Kujawski 59,00
  Krośniewice 60,00
  Łęczyca 65,00
  Łódź 70,00
Rzeczenica Człuchów 10,00
  Chojnice 12,00
  Tuchola 23,00
  Gostycyn 29,00
  Bydgoszcz 35,00
  Toruń 40,00
  Ciechocinek 50,00
  Włocławek 53,00
  Kowal 55,00
  Lubień Kujawski 58,00
  Krośniewice 59,00
  Łęczyca 62,00
  Łódź 67,00
Człuchów Chojnice 10,00
  Tuchola 16,00
  Gostycyn 20,00
  Bydgoszcz 33,00
  Toruń 44,00
  Ciechocinek 48,00
  Włocławek 52,00
  Kowal 55,00
  Lubień Kujawski 57,00
  Krośniewice 58,00
  Łęczyca 60,00
  Łódź 65,00
Chojnice Tuchola 11,00
  Gostycyn 11,00
  Bydgoszcz 22,00
  Toruń 38,00
  Ciechocinek 47,00
  Włocławek 50,00
  Kowal 53,00
  Lubień Kujawski 56,00
  Krośniewice 58,00
  Łęczyca 60,00
  Łódź 64,00
Tuchola Gostycyn 5,00
  Bydgoszcz 20,00
  Toruń 28,00
  Ciechocinek 40,00
  Włocławek 42,00
  Kowal 49,00
  Lubień Kujawski 53,00
  Krośniewice 54,00
  Łęczyca 56,00
  Łódź 60,00
Gostycyn Bydgoszcz 17,00
  Toruń 33,00
  Ciechocinek 40,00
  Włocławek 43,00
  Kowal 47,00
  Lubień Kujawski 53,00
  Krośniewice 55,00
  Łęczyca 57,00
  Łódź 60,00
Bydgoszcz Toruń 10,00
  Ciechocinek 22,00
  Włocławek 27,00
  Kowal 38,00
  Lubień Kujawski 40,00
  Krośniewice 44,00
  Łęczyca 46,00
  Łódź 50,00
Toruń Ciechocinek 10,00
  Włocławek 15,00
  Kowal 27,00
  Lubień Kujawski 28,00
  Krośniewice 33,00
  Łęczyca 35,00
  Łódź 40,00
Ciechocinek Włocławek 10,00
  Kowal 15,00
  Lubień Kujawski 22,00
  Krośniewice 27,00
  Łęczyca 28,00
  Łódź 30,00
Włocławek Kowal 5,00
  Lubień Kujawski 10,00
  Krośniewice 17,00
  Łęczyca 22,00
  Łódź 27,00
Kowal Lubień Kujawski 10,00
  Krośniewice 11,00
  Łęczyca 17,00
  Łódź 22,00
Lubień Kujawski Krośniewice 11,00
  Łęczyca 17,00
  Łódź 21,00
Krośniewice Łęczyca 11,00
  Łódź 20,00
Łęczyca Łódź 15,00